Krubban

På Krubban är vi 16 barn mellan 1-ca 3 år och arbetslaget består av:

Hanna 100%

Åsa 80%

Eva-Britt 80%

Veronica 75%

Sofia 65%


Vi arbetar temainriktat på vår förskola och denna höst kommer vi att arbeta med

temat Babblarna .

Aktiviteter

Våra aktiviteter handlar mycket om motorik (allt vi gör med kroppen) och språket. Några exempel kan vara:

  • Utelek, promenader —grovmotorik
  • Biblioteksbesök — väcka intresse för språket
  • Måla, klippa, klistra, pärlor — finmotorik
  • Rim, ramsor och sång - språkutveckling
  • Synliggöra den vardagliga matematiken - mattematikens grund
  • Genus

Tider

Kl. 08.00 frukost
Kl. 09.30 fruktsamling
Kl. 11.00 lunch
Kl. 14.30 mellanmål

Barnens behov av sovrutiner styr deras sovtid. De sover ute i egen vagn. Förskolan har även några lånevagnar.

Senast uppdaterad 2019-02-11 07.58

Tyck till om sidan