Så här agerar Ovanåkers kommun med anledning av världsläget

Förra veckan träffades kommunledningen för att stämma av hur läget kan påverka våra verksamheter. Kommunledningen kommer fortsatt att träffas och om situationen kräver så är vi förberedda att snabbt kunna gå upp i stab.

Vi deltar även i samverkanskonferenser med kommunerna i länet, Länsstyrelsen, Region Gävleborg, polis och andra samhällsaktörer och håller oss uppdaterade om vad som sker.

Utifrån möjlig händelseutveckling har Ovanåkers kommun identifierat ett antal riskområden, som exempelvis innefattar cyberattacker, flyktingströmmar och störningar i leveranser av varor och tjänster.

Det finns en klar risk för cyberattacker och desinformationskampanjer och därför ser vi över vår IT-säkerhet och uppmanar alla till att vara källkritiska.

Tf kommunchef Mattias Bergström:

- Jag vill uppmana till stor vaksamhet mot desinformation. Vilken är källan till informationen du tar del av och vad har den som sprider den för syfte med informationen? Om du vill sprida information vidare måste du vara säker på att den kommer från en trovärdig och säker källa.

Det finns flera trovärdiga källor till information, krisinformation.se  Länk till annan webbplats.är en av dem.

Senast uppdaterad