Kontakt

Funktionsnedsättning och psykisk problematik (svårigheter)

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP Länk till annan webbplats. (krampaktig förlamning som avser hjärnan) eller ryggmärgsbråck Länk till annan webbplats..

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism Länk till annan webbplats. och adhd Länk till annan webbplats.. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning (har att göra med förstånd eller kunskap) eller utvecklingsstörning Länk till annan webbplats..

Det är vanligt att man har flera funktionsnedsättningar samtidigt.

ADHD

Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man är väldigt impulsiv, alltså att man ofta gör saker direkt, utan att tänka efter. Man kan lätt störas om det händer mycket omkring en. En del med adhd är väldigt aktiva, och en del har svårt med sociala relationer.

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som inte syns på utseendet men som påverkar vardagslivet. Hur stora svårigheter det blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar.

Adhd har inte med intelligens att göra, och är inte en sjukdom.

Adhd beror på att vissa delar av hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt än hos personer utan adhd. Bland annat de delar som styr uppmärksamhet, möjligheten att bestämma över impulser och reaktioner, och förmågan att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Det har bland annat att göra med så kallade signalsubstanser, som behövs när signaler skickas mellan olika nervceller i hjärnan.

Adhd är delvis ärftligt och därför är det vanligt att flera i en familj eller släkt har liknande svårigheter. Men det kan vara stor skillnad i vad man har svårt med.

Aspergers syndrom (syndrom betyder sjukdomsbild)

Aspergers syndrom påverkar bland annat hur man förstår andra och som kan göra att det tar mycket energi att sortera intryck. Man brukar må bra av tydlig information och förberedelser för det som ska hända. Aspergers syndrom brukar också göra att man är bra på att lära sig mycket om sånt man är intresserad av.

Vardagslivet påverkas av Aspergers syndrom. Hur mycket det påverkas beror till stor del på omgivningens krav och förväntningar. Ju mer man själv och andra får lära sig om hur man funkar och vad man behöver, desto lättare brukar vardagslivet bli.

Aspergers syndrom har inte med intelligens att göra, och är inte en sjukdom.

Det är vanligt att flera så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går in i varandra. Man kan till exempel ha både Aspergers syndrom och ADHD.

Autism

Aspergers syndrom är en form av autism. Autismspektrumtillstånd används som samlingsnamn för olika typer av autism med varierande svårighetsgrad. Aspergers syndrom innebär att man har en lindrigare form av autism än vid autistiskt syndrom. Begåvningen är normal eller hög, till skillnad från vid autistiskt syndrom då man ofta även har en utvecklingsstörning.

I vardagen märks autism framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Man kan till exempel undvika ögonkontakt och ha svårt att kommunicera med kroppsspråk och gester. Man har också begränsade intressen och kan ha upprepande beteenden, det vill säga att man gillar att göra samma sak om och om igen. En del som har autism är överaktiva och kan ha svårt att koncentrera sig mer än mycket korta stunder. En del som har autism pratar inte alls medan en del har ett väl utvecklat tal.

Bipolär sjukdom/manodepressivitet

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk (upprymd) eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.

Det är vanligt att man blir sjuk för första gången i tonåren. Risken att insjukna är större om man har en nära släkting som har sjukdomen. Det är vanligt att sjukdomen börjar med en eller flera depressioner.

Tvång och fobier (rädsla)

Rädslor och livets oförutsägbarhet kan vara svårt för barn och ungdomar att hantera. En del utvecklar irrationella beteenden som tvångshandlingar och tvångstankar för att hantera rädslorna. Det finns svårare eller lättare tvångshandlingar. Om barnet behöver hjälp eller inte beror på hur negativt tvångsbeteendet påverkar barnet.

Står barnet och repeterar ord och kommer inte iväg till skolan på morgonen? Börjar tvångsbeteendet sprida sig till fler områden?

Tourettes syndrom och tics

Tourettes syndrom innebär att man under en lång tid har så kallade tics, rörelser eller ljud som man upprepar utan att man riktigt kan styra över dem. Ibland har man också tvångskänslor.

Tourettes syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och många som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har flera samtidigt, till exempel Tourettes syndrom och ADHD eller Tourettes syndrom och Aspergers syndrom.

Tourettes syndrom har inte med intelligens att göra, och det är inte en sjukdom.

Tics är rörelser eller ljud som man upprepar ofrivilligt. Det kan till exempel vara att man harklar sig, gör någon grimas eller slänger med huvudet. Det kan också vara att man härmas eller säger vissa ramsor, ord eller svordomar.Om man har tics, har de oftast börjat när man var barn. De brukar minska när man blir äldre. Man brukar ha olika tics i olika perioder. Ibland kan man ha perioder när man har mindre eller inga tics.

Om man har Tourettes syndrom har man tics under minst ett år, både rörelser och ljud. Alla som har tics har alltså inte Tourettes syndrom.

Psykos

Att bli psykotisk brukar vara mycket stressande och förvirrade för den drabbade individen men också för familj, kamrater och omgivning. Det är för att upplevelsen är så främmande, konstig och svår att förstå.

Innan en person får de typiska symptomen på psykos brukar det ofta finnas små och otydliga förändringar av personens tankeliv, känsloliv och beteende. Hon kanske upplever att hon själv eller omvärlden känns förändrad eller konstig på ett sätt hon inte riktigt kan förklara. Anhöriga (person inom familjen eller släkten) och vänner känner ofta att något inte står rätt till utan att veta exakt vad problemet är.

Hit kan du vända dig

Ta i förs­ta hand kon­takt med lärare/mentor på den sko­la du till­hör eller Barn- och familjehälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid behov gör BUP i Bollnäs Länk till annan webbplats. fördjupade bedömningar.

Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp.

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

Ungdomsmottagningen

Tfn 0278-385 55
Telefontid:
Måndag-fredag kl. 8-9
Måndag-torsdag kl. 13-14

BUP Bollnäs

Tfn 0278-387 70

Barn och familjehälsa

Tfn 0270-777 25

Vid akuta ärenden, kontakta 112.

Senast uppdaterad