Kontakt

Medier och bibliotekstermer

Medier är bibliotekets samlade namn på det material som finns på biblioteket och som du i de allra flesta fall kan låna hem. Ibland kan en och samma text lånas som vanlig bok, storstilsbok, ljudbok, Daisy eller e-bok.

Anpassad litteratur

Litteratur som anpassats till dig som har någon form av funktionsvariation. Talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil är några exempel. Man talar även om åldersanpassad litteratur som barn- och ungdomsböcker med exempelvis indelningar i pekböcker, bilderböcker och nybörjarböcker.

Bilderböcker

Barnböcker som huvudsakligen innehåller tecknade bilder eller foton och där texten oftast samspelar med bilden.

Bok och CD

Du som vill bli bättre på att läsa kan låna Bok och CD. Du lyssnar på en CD-skiva samtidigt som du läser texten i boken. Du kan ibland välja olika hastigheter på inläsningen.

Böcker

Tryckta böcker är det vanligaste mediet på biblioteket och böcker finns inom olika slags ämnesområden.

CD-böcker

se Ljudböcker

CD-skivor

(musik) finns att låna för de mindre barnen på barnavdelningen. Lånetiden är den normala, d.v.s. 4 veckor.

Databaser

Biblioteken prenumererar på ett antal databaser. En del når du hemifrån medan en del kräver att du loggar in på bibliotekens datorer.

DVD-filmer

DVD-filmer för både barn och vuxna finns att låna. Du får låna filmerna i 28 dagar, max 5 filmer åt gången. Du måste vara 15 år för att få låna filmer.

E-böcker

Böcker som du lånar och läser via din dator, läsplatta, surfplatta eller smartphone.

E-ljudböcker

Böcker som du lånar och lyssnar på via din dator, surfplatta eller smartphone. Det finns också böcker att låna som kombinerar lyssnandet med läsning på skärmen.

Facklitteratur

Litteratur som utgörs av berättelser baserade på fakta. Facklitteraturen finns inom en rad olika ämnesområden: historia, filosofi, språkvetenskap, uppfostran och undervisning, konst, film, teknik, idrott, medicin med mera.

Fjärrlån

Media som lånas från andra bibliotek utanför HelGe-området.

Folianter - FOL

Böcker som är större än genomsnittet kallas folianter och står ofta på en särskild hylla.

Kapitelböcker

Böcker som till övervägande del består av text till skillnad från bilderböcker och som delas upp i olika avsnitt (kapitel). Kapitelböcker för barn, speciellt yngre, är ofta illustrerade.

Kartor

Biblioteken har kartor över Ovanåkers kommun som referensmaterial vilket innebär att kartorna inte får lånas hem utan får studeras på biblioteken.

Kombinerat material

Begreppet innebär att minst två olika sorters medier är kombinerade. Bok och CD är exempel på kombinerat material.

Ljudböcker

Ljudböcker är inlästa böcker som alla får låna. De finns på CD och i MP3-format. Lånetiden är densamma som för tryckta böcker; 4 veckor.

Lättläst

Böcker och tidningar som är tydliga och lätta att läsa. Vänder sig till personer som har lässvårigheter eller är otränade läsare. Passar också för personer som lär sig svenska och behöver enkla texter att öva sig på.

Magasin - MAG

Äldre böcker som inte lånas ut så ofta placeras i magasin. Alfta har ett öppet magasin vilket innebär att böckerna finns i bokhallen. Edsbyns magasin är för närvarande inte tillgängligt.

MP3-böcker

Ljudböcker på MP3-CD eller på minneskort/micro-SD-kort. Se Ljudböcker.

Musikfiler

Biblioteket erbjuder strömmande musikfiler; klassisk musik, jazz, blues, folkmusik och världsmusik.

Nybörjarböcker/Börja läsa

Böcker anpassade för den första läsinlärningen.

Pekböcker

Böcker för de minsta barnen med enbart bilder eller bilder med enstaka ord.

Referens - REF

Referens innebär att du inte får låna hem boken. Material kan vara placerat som referens av flera skäl; att det är för värdefullt eller för ömtåligt för att fraktas från biblioteket eller för att det alltid måste finnas till hands, t.ex. en uppslagsbok.

Signum (tecken)

Bokstavskombination som betecknar det ämne boken handlar om och hur den står uppställd i biblioteket.

Skönlitteratur

Litteratur som utgörs av påhittade berättelser i motsats till facklitteratur som består av fakta. Skönlitteraturen brukar indelas i tre huvudgrupper: prosa, poesi och drama. Dessa kan i sin tur indelas i undergrupper som romaner eller noveller. Skönlitteraturen kan även delas in i olika stilar. På biblioteket finns ett stort utbud av romaner, deckare, fantasy, serier, poesi och drama med mera.

Språkkurser

Kurserna kan vara på CD eller CD-rom och det finns kurser både för nybörjaren och den mer avancerade användaren. Du kan även låna språkkurser på nätet via bibliotekets e-tjänster.

Storstilsböcker

Böcker med förstorad text och med ett papper och en bindning som gör dem lätta trots det större formatet.

Talböcker

Böcker som är inlästa på Daisy (CD-rom). På grund av upphovsrättsliga regler får de enbart lånas av personer med tillfälligt eller permanent funktionsnedsättning. Lånetiden är 4 veckor.

Teckenspråk

Teckenspråksböcker finns att låna på biblioteket

Tidningar

Biblioteken prenumererar både på tidningar i länet och på rikstäckande dagstidningar. Tidningarna finns för läsning på biblioteket. De sparas i en månad. Artiklar går att kopiera.

Tidskrifter

Ett stort antal tidskrifter, både vecko- och månadsmagasin finns på biblioteken. Alla tidskrifter går att låna utom det senaste numret. Lånetiden är 28 dagar.

Trunkering

Med hjälp av trunkering kan man vidga sin sökning i bibliotekskatalogen eller någon annan form av databas. Tecknet för trunkering är oftast en asterisk (*). Om du exempelvis skriver in barn* i sökfältet får du träffar på barnen, barndom, barnkläder, barnspråk och så vidare.

Högertrunkering är mest vanligt att använda medan vänstertrunkering är mer ovanligt. En annan form av trunkering, som kan användas i vissa databaser, kallas maskering. Om du är osäker på stavningen inuti ett ord kan du byta ut en eller flera bokstäver mot en asterisk (*).

VHS

Format för videobandspelare med kassettband. Finns på Hälsingesamlingen Öppnas i nytt fönster. som filmer om hembygden.

Ämnesord

Ord som används för att beskriva innehållet i en bok.

Äppelhyllan

Äppelhyllan Öppnas i nytt fönster. hittar du böcker och medier för och om barn med funktionsvariation.

Kontakt

Edsbyns bibliotek

Telefon: 0271-571 50, utlån
Telefon: 0271-571 51, info
E-post edsbyns.bibliotek@ovanaker.se

Alfta bibliotek

Telefon: 0271-572 70
E-post alfta.bibliotek@ovanaker.se

Senast uppdaterad