Kontakt
Ett montage med delar av de olika minoritetsflaggorna.

Nationella minoriteter

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

I Sverige har vi fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samer är även ett svenskt urfolk.
Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter. Bland annat ska du ges möjlighet att behålla och utöva ditt språk och din kultur.

Finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch är nationella minoritetsspråk i Sverige. Det är språk som har en lång historisk anknytning i vårt land, och därför har de fått särskilda rättigheter.

Lagen ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk” säger att människor som tillhör inhemsk minoritet ska få möjlighet att behålla och utöva sin kultur. Det står också att man särskilt ska hjälpa barn att utveckla sitt språk och sin kulturella identitet. Barn har särskilda rättigheter för modersmålsundervisning, även för nybörjare.

På biblioteken i Alfta och Edsbyn finns minoritetshyllor, med böcker på de fem minoritetsspråken och böcker om de nationella minoriteterna.

Bläddra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ny app för mobil och surfplatta med e-böcker på nationella minoritetsspråk. I nuläget finns böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Målet är att även erbjuda böcker på finska.

Kontakt

Bibliotekarie

Annalena Aspenfelt
Tfn 0271-572 71
E-post annalena.aspenfelt@ovanaker.se

Senast uppdaterad