Kontakt
Medieplan för HelGe-biblioteken 2018-2020

Medieplan för HelGe-biblioteken

Måldokument och planer

Bibliotekslagenlänk till annan webbplats

Unescos folkbiblioteksmanifestlänk till annan webbplats

Kommunstyrelsens styrkort 2018-2020PDF

BiblioteksplanPDF för Ovanåkers kommun 2019-2022, antagen av kommunfullmäktige 2019-09-23.

Läsfrämjandeplan 2021-2022PDF för Ovanåkers kommun. Planen beskriver bibliotekens läsfrämjande arbete, i samarbete med BVC, förskola, skola, föreningar m.m. Läsfrämjandeplanen uppdateras varje år.

MediepolicyPDF, gemensam för alla HelGebibliotek i Gävleborgs län.
Politiskt antagen av kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun 2017-09-05, att gälla för kommunens folkbibliotek.

Medieplan 2018-2020PDF, gemensam för alla HelGebibliotek i Gävleborgs län.

Kontakt

Inga-Lill Embretsen
Bibliotekschef
Tfn: 0271-571 52

Senast uppdaterad