Kontakt

Pedagoger

Ibland kan en och samma text lånas som vanlig bok, lättläst bok, ljudbok, Daisy, punktskriftsbok, e-bok, e-ljudbok eller film.

Boklåda för kroppen och doktorn
Två boklådor, en för prinsessor och riddare och en för spöken och monster

Anpassad litteratur

I biblioteket hittar du böcker och andra media för barn och ungdomar som anpassats utifrån två huvudkriterier: ålder och funktionsvariation.

Tre barn, som använder berättarbordet.


Berättarbordet

Edsbyns bibliotek har ett berättarbord, som skolor, förskolor och andra institutioner kan låna. Bordet är skapat av författaren och illustratören Mattias Gordon, och det stimulerar eget skapande av berättelser. Det är gratis att låna, men den institution som lånar berättarbordet ansvarar för transporten till/från biblioteket.

Biblioteksbesök

Förskolan
Förskolan är välkommen att besöka biblioteken på dess öppettider, men om det inte passar går det att kontakta biblioteken för bokning på annan tid.

Förskoleklasser
Biblioteket tar emot förskoleklasser för visning av biblioteket och för utdelande av lånekort inför skolgången. Kontakta biblioteken för bokning av biblioteksbesöket.

Skolan
Biblioteken i Alfta och Edsbyn tar regelbundet emot elever för besök. Kontakta respektive bibliotek för bokning av klassbesök.

Bokkassar

Biblioteket sammanställer färdiga bokkassar, som placeras på de förskolor som vill och har plats att ta emot dem. Kassarna innehåller böcker för barn i olika åldrar och får lånas hem av föräldrarna.

Böcker på andra språk

Vi har ett eget bestånd av böcker på andra språk, som engelska, spanska, arabiska, tigrinska och övriga språk som talas i kommunen. Har du elever som talar andra språk tar vi hem depositioner från Internationella biblioteketlänk till annan webbplats och köper eller lånar in böcker som du eller eleverna efterfrågar. All mångspråkig litteratur, som finns på övriga HelGe-bibliotek, går att låna.

Flanosagor

Edsbyns bibliotek har en uppsättning med flanosagor, som skolor och förskolor kan låna. Kontakta biblioteket om ni vill låna!

Föreläsningar

Biblioteket ordnar ibland föreläsningar och workshops för lärare och/eller förskolepersonal. I januari 2015 arrangerades en workshop för förskolepedagoger om hur man kan arbeta med bilder och bilderböcker. Mars 2017 hade vi en workshop om att använda PENpal (en kombinerad mp3-spelare och scanner) i mångspråksarbetet. Har du något förslag på en bra föreläsare? Kontakta gärna oss i så fall!

Författarbesök

Biblioteket ordnar varje år ett författarbesök för kommunens årskurs 5. Lämna gärna in förslag på författare ni skulle vilja ha besök av! De senaste åren har vi haft besök av Camilla Lagerqvist, Jesper Tillberg, Malin Stehn, Johan Unenge, Ingela Korsell och Petrus Dahlin. Hösten 2020 kommer Katarina Genar!

Genuslåda

I genuslådan på barnavdelningen finner du bilderböcker samlade utifrån ett genusperspektiv.

Gruppuppsättningar

Biblioteket har gruppuppsättningar och klassuppsättningar av barn- och ungdomsböcker. Kontakta oss om du är intresserad av att låna!

Läs en film

”Läs en film” är ett praktiskt och pedagogiskt material som riktar sig till pedagoger i förskola upp till gymnasiet samt deras elever. Materialet består av väskor packade med en klassuppsättning böcker, film samt en studiehandledning att använda i klassrummet. Väskorna lånas ut av Mediecentrum i Bollnäs och Kulturcentrum i Sandviken, i samarbete med Kultur Gävleborg. Information om "Läs en film" på Region Gävleborg webbplats.länk till annan webbplats

Läsecirklar

Biblioteket hjälper till att ordna läsecirklar i klasserna. Vi har gruppuppsättningar av böcker och köper även in nya titlar på efterfrågan.

Läsfrämjande arbete

Lästips

Nya böcker för dig som är pedagog:

Lästips

Signum

Titel

Författare

Dofa

Explosiva barn

Greene, Ross

Eaa

Trans, kön och identitet : att arbeta inkluderande

Summanen, Edward

Eab

Boksamtal med bilderböcker

Edwards, Agneta

Eab

Barnbokens magi : lärande samspel i sagans värld

Eriksson, Marie

Eab

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Gyllenstig Serrao, Felix

Eab

Källkritik i undervisningen : teori och praktik i åk 1-3

Heimer, Maria

Eab

Flerspråkighet : alla barn, alla språk, alla dagar!

Khousravi, Mahroo

Eab

Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken

Olofsson, Birgitta

Eab

Göra naturvetenskap i förskolan

Thulin, Susanne

Tips på bra barn- och ungdomsböcker hittar du på HelGebibliotekens barnsidalänk till annan webbplats!

Finns boken inne? Sök i vår katalog på webben www.helgebiblioteken.se
länk till annan webbplats


Läsning av PENpalbok med PENpalpenna.


PENpal

PENpal är en kombinerad mp3-spelare och scanner som kan ”läsa” vissa böcker högt sida för sida. Biblioteken har åtta PENpals till utlåning och ett utbud av PENpalkompatibla böcker på olika språk. Ljudfilerna laddas ner gratis från internet. Kontakta biblioteket om du vill veta mer om PENpal!

En Bee-bot, en robotmus och en Blue-bot.


Programmerbar minirobot

Biblioteken i Alfta och Edsbyn har programmeringsbara minirobotar (Bee-bot, Blue-bot och robotmöss) och några olika mattor, som används som banor till robotarna. Kontakta biblioteket om ni vill låna till er skola eller förskola!

Skollån

Som lärare har du möjlighet att få skollån och få längre lånetid på böcker som du använder i undervisningen.

Språkväskor och temaväskor

Biblioteket lånar ut temaväskor kring olika barnboksfigurer till förskolor och skolor. Innehållet i temaväskorna varierar, men de innehåller alltid en bok, ofta en docka/figur och ett spel eller pussel. CD-skivor och flanosagor förekommer också.
Språkväskorna är inköpta från Hatten förlag och innehåller material för olika typer av språkträning. Läs mer om språkväskorna på www.hattenforlag.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips

Användbara databaser på biblioteken för skolbruk är bland annat Alex, Landguiden och Ne. Biblioteket har kommunabonnemang på författarlexikonet Alex och på Landguiden, vilket innebär att även skolorna har tillgång till databaserna. Kontakta biblioteken för inloggningsuppgifter.

Webblänkar

Barnens MTM länk till annan webbplats
Information, bibliotekskatalog, lästips.
Centrum för lättlästlänk till annan webbplats
Lättlästa böcker och tidningar för människor med lässvårigheter.
Internationella biblioteketlänk till annan webbplats
Sök böcker på olika språk och beställ dem via vårt bibliotek.
Vad gör barn på nätet?länk till annan webbplats
Statens medieråds sida om barns internetvanor.
Surfa lugntlänk till annan webbplats
Råd och tips om ungas nätvanor. Surfa lugnt arbetar för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet.
Myndigheten för tillgängliga medierlänk till annan webbplats (MTM)
Bibliotekskatalog, information, lästips med mera.
8 sidor länk till annan webbplats
Lättlästa nyheter på 8 sidor.

Kontakt

Karin Lindh
Edsbyns bibliotek
Tfn 0271-571 55

Åsa Lindsmyr
Alfta bibliotek
Tfn 0271-572 69

Senast uppdaterad 2020-09-23 15.46