Kontakt

Så står bibliotekets böcker

Lär dig hitta bland böckerna!

På vårt bibliotek, liksom de flesta svenska folkbibliotek, är böckerna uppställda enligt SAB-klassifikationssystemet. Varje ämnesområde har en bokstavskod. Koderna kallas signum. Det finns 24 huvudavdelningar vilka betecknas med stora bokstäver. De är i sin tur indelade i underavdelningar, som betecknas med små bokstäver.
Exempel: N är Geografi, Nc är Sverige, Ncc är Norrland och Nccb är Hälsingland.

A Bok- och biblioteksväsen

Arkiv
Bibliotek
Bokförlag och bokhandel
Uppsatser och rapporter

B Allmänt och blandat

Astrologi
Massmedia
Ockultism
Stipendier
Uppslagsverk

C Religion

Kristendom och övriga religioner
Sekter

D Filosofi och psykologi

Etik
Forskningsmetodik och vetenskapsteori

E Uppfostran och undervisning

Pedagogik och metodik
Utbildning

F Språkvetenskap

Ordböcker på olika språk
Grammatikböcker
Namnforskning
Språkkurser på cd

G Litteraturvetenskap

Böcker om författare och "böcker om böcker"

H Skönlitteratur

Hc/Hce - vuxen skönlitteratur
Hcf - skönlitteratur för små barn
Hcg - skönlitteratur för barn i "mellanåldern"
uHc/uHce - skönlitteratur för ungdomar
Hci - tecknade serier
He - skönlitteratur på engelska
Hc.02/Hce.02 - dramatik
Hc.03/Hce.03 - dikter
Hc.07/Hce.07 - ordspråk
Hc(s)/Hce(s) - samlingar

I Konst, musik, teater, film

Arkitektur
Konsthantverk
Dräkthistoria

J Arkeologi

Böckerna är uppställda efter den tidsepok de behandlar eller efter länder/områden.

K Historia

Böckerna är uppställda efter den tidsepok de behandlar eller efter länder, t.ex.
K.2 - forntiden
K.3 - medeltiden
K.54 - andra världskriget
Kc - svensk historia

L Biografi med genealogi

Biografier (böcker om särskilda personer)

M Etnografi, socialantropologi och etnologi

Folkkultur
Folkseder och högtider
Folktro och magi

N Geografi

Böckerna är uppställda efter världsdelar och länder.
Na - Europa
Nc - Sverige

O Samhälls- och rättsvetenskap

Alkohol- och narkotikafrågor
Juridik
Politik
Sociologi
Statistik

P Teknik, industri och kommunikationer

Bilar, båtar och tåg
Byggnadsteknik och renovering
Energiförsörjning
Elektronik
Fotografi och filmteknik
Hobbyverksamhet
Internet och datorer
Ljudteknik och maskinteknik
Målning och snickeri

Q Ekonomi och näringsväsen

Bokföring och redovisning
Frimärken
Matlagning
Handarbete
Handel
Husdjur
Jakt och fiske
Lantbruk och skogsbruk
Trädgård

R Idrott, lek och spel

Fotboll, ridning och andra sporter
Kortspel
Lekar
Trolleri

S Militärväsen

Försvar, krigföring
Vapen och ammunition

T Matematik

Mått, mål och vikt

U Naturvetenskap

Astronomi
Biologi
Botanik
Fysik
Kemi
Geofysik och geologi
Miljöfrågor
Vilda djur

V Medicin

Anatomi
Farmakologi
Gynekologi
Psykiatri
Terapimetoder

X Musikalier

Instrument
Noter
Musikhistoria och musikteori
Sångböcker

Kontakt

Edsbyns bibliotek

Telefon: 0271-571 50, utlån
Telefon: 0271-571 51, info
E-post edsbyns.bibliotek@ovanaker.se

Alfta bibliotek

Telefon: 0271-572 70
E-post alfta.bibliotek@ovanaker.se

Senast uppdaterad