INSTÄLLT-skylt

Inställda aktiviteter på biblioteken

Alla aktiviteter ställs in tills vidare.

På grund av smittorisken så ställer biblioteken in alla aktiviteter, som Språktisdag, sagostunder och läsecirklar. Aktiviteterna ställs in tills vidare.

Senast uppdaterad