Kontakt

Bristande föräldraskap (när föräldrar inte orkar ta hand om sina barn)

Alla barn har rätt till omvårdnad och skydd. Du har också rätt att bli bemött med kärlek och respekt. Har du en eller två föräldrar som inte bryr sig om dig, eller känner du att de inte kan ta hand om dig på ett bra sätt? Om du upplever att du inte får tillräckligt med stöd hemma kan du och dina föräldrar få hjälp.

Att vara en bra förälder innebär allt ifrån att se till att ens barn har kläder och mat, att man får hjälp med läxorna, att lyssna och stötta barnet och att man måste skydda sitt barn från olika situationer och upprätthålla regler och rutiner. Föräldrar måste trösta sina barn när de är ledsna, lugna dem när de är rädda och hjälpa dem att uttrycka sin ilska utan att skada någon annan.

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Föräldrar märker att det lilla barnet är törstigt och ger det att dricka. Föräldrar vill instinktivt skydda och trösta sitt barn. Föräldrar håller koll på sin tonåring så att han eller hon inte gör precis hur som helst. Allt det här är exempel på god omsorg från föräldrarna.

Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Av olika anledningar förmår inte föräldern att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen.

Förutom att du som barn då kan känna dig övergiven, ledsen och otrygg kan det också leda till att du råkar illa ut genom att man hamnar i fel sällskap eller på platser där du utsätts för brott. Det kan vara många orsaker i livet som gör att man inte räcker till som förälder, men det finns hjälp att få. Både för dig som är barn/ung och för dig som är förälder.

Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. När det brister i omsorgen om ett barn är det sällan så en förälder önskar att det ska vara, men det blir så ändå. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Hit kan du vända dig

Kon­takta kurator in­om elev­häl­san på den sko­la ni till­hör. Eller kontakta Barn- och familjehälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även vända dig till socialtjänsten.

En ung­dom kan ock­så själv vän­da sig till ung­domsmot­tag­ning­en för att få hjälp.

BRIS hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta kunskap och information om sådana ämnen som vi tycker är viktiga. där finns också en chatt och en stödmail. Under kontakter hittar du telefon nummer till BRIS.

1177 kan ge råd om bristande föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Ungdomsmottagningen på nätet kan du läsa mer om bristande föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och problem som kan bli i familjen.

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

Barn och familjehälsa

Tfn 0270-777 25

Vid akuta ärenden, kontakta 112.

Senast uppdaterad