Kontakt

Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning

Vi erbjuder två olika typer av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning, gruppbostad och servicebostad. Här kan du läsa mer om dem och våra boenden.

Gruppbostad

Målsättningen med gruppboendet är att den som är i stort behov av hjälp och stöd så långt möjligt ska ha ett liv som andra. På gruppbostaden finns personal dygnet runt. Det finns även gemensamt utrymme som är till för de som bor på gruppbostaden.

I Ovanåkers kommun finns idag fyra gruppbostäder, tre i Edsbyn och en i Alfta.

Boende i gruppbostad enligt LSS bedöms och beslutas utifrån dina behov (biståndsbedömning).

Servicebostad

Målsättningen med serviceboendet är att de som behöver visst stöd och hjälp så långt möjligt ska ha ett liv som andra.

En servicebostad kan vara en egen lägenhet i ett bostadsområde dit personal ibland kommer för att ge stöd och hjälp. Det kan även vara ett så kallat trapphusboende. Då bor flera personer som har behov av stöd och hjälp i en egen lägenhet i en trappuppgång. Där finns också en personallägenhet dit den som bor i en av servicebostäderna kan vända sig för att få kontakt med personal.

I Ovanåkers kommun finns idag servicebostäder i Edsbyn i området Sankt Olofs samt i Alfta. I Alfta är det ett trapphusboende.

Boende i servicebostad enligt LSS bedöms och beslutas utifrån dina behov (biståndsbedömning).

Valmöjlighet

Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi alltid att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.

Kontakt

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten och omsorgsenheten
Tfn 0271-570 00 vx

Senast uppdaterad 2018-10-16 16.17

Tyck till om sidan