Kontakt

Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning

Vi erbjuder två olika typer av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning, gruppbostad och servicebostad. Här kan du läsa mer om dem och våra boenden.

Gruppbostad

Målsättningen med gruppboendet är att den som är i stort behov av hjälp och stöd så långt möjligt ska ha ett liv som andra. På gruppbostaden finns personal dygnet runt. Det finns även gemensamt utrymme som är till för de som bor på gruppbostaden.

I Ovanåkers kommun finns idag fem gruppbostäder, fyra i Edsbyn och en i Alfta.

Boende i gruppbostad enligt LSS bedöms och beslutas utifrån dina behov (biståndsbedömning).

Servicebostad

Målsättningen med serviceboendet är att de som behöver visst stöd och hjälp så långt möjligt ska ha ett liv som andra.

En servicebostad kan vara en egen lägenhet i ett bostadsområde dit personal ibland kommer för att ge stöd och hjälp. Det kan även vara ett så kallat trapphusboende. Då bor flera personer som har behov av stöd och hjälp i en egen lägenhet i en trappuppgång. Där finns också en personallägenhet dit den som bor i en av servicebostäderna kan vända sig för att få kontakt med personal.

I Ovanåkers kommun finns idag servicebostäder i Edsbyn i området S:t Olofs samt i Alfta. I Alfta är det ett trapphusboende.

Boende i servicebostad enligt LSS bedöms och beslutas utifrån dina behov (biståndsbedömning).

Valmöjlighet

Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi alltid att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten, omsorgsenheten samt biståndsenheten
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.olsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad