Kontakt

Information kring skolbussar pga den tillfälliga stängningen av Viksjöfors skola

De elever som idag INTE går i VIksjöfors skola och som åker i mån av plats med Mållångstabussen till Alftaskolan kommer inte kunna åka med under denna period som skolan är stängd. Platserna behövs till eleverna som går i Viksjöfors skola och som behöver bussas till Alfta.

Elever i Viksjöfors skola som berörs av flytten till f.d Tellus förskola har erbjudits skolskjuts.

Vid frågor kring skolskjutsar, hör av er till skolskjutshandläggare på telefon 0271-570 65.

Tillsammans med rektor och Bollnäs Buss har vi kommit fram till en lösning under de första dagarna utefter de som meddelat att behov av skjuts finns. Därefter ser vi vilka bussar som behövs och hur skoldagen/schema ska se ut.

Vid frågor om skoltider/scheman hänvisas till rektor Kristin Friberg.

De elever som idag åker med Specialbussen på morgonen till Viksjöfors kommer jag att kontakta personligen under veckan.

 

För de som idag inte har skolskjuts gäller följande:
Måndag den 11/3 behöver de som anmält att de behöver skolskjuts, stå vid någon av upphämtningsplatserna kl.07:50 (Viksjöfors affär och den uppflyttade hållplatsen Viksjöfors skola - se karta nedan.

Där kommer Mållångstabussen och hämtar upp eleverna. Skulle det vara så att alla inte får plats i den stora bussen, behöver de äldsta eleverna vänta tills att bussen lämnat av i Alfta och vänder för att hämta resten. Först därefter när vi ser behovet kan vi justera tider/bussar så att ingen ska behöva vänta

Hemturer kommer att starta i Alfta istället för Viksjöfors. Aktuella tider har uppdaterats och finns i menyn "Skolskjutstider" och uppdateras löpande om/när förändringar sker.

Mer information efter de första dagarna kommer läggas ut här. Chaufförerna är duktiga på att hitta lösningar bara de ser hur det ser ut, så hoppas på överseende om de eventuella väntetider som kan uppstå då vi inte kan planera mer exakt från första dag.

/Skolskjutshandläggaren


Upphämtningsplatser Viksjöfors affär/Viksjöfors skola

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065 ( säkrast må-to mellan 08:00-12:00)
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad