Kontakt

Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang ska ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

Riktlinjer

 • Bidrag kan ges till litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar. Bidrag ges endast för speciella offentligt genomförda kulturprogram som inte ingår i ordinarie verksamhet.
 • Om prioriteringar bland de föreningar som får bidrag måste göras bör program av skilda slag förlagda till olika delar av kommunen prioriteras.
 • Arrangemang som kan nå olika eftersatta grupper prioriteras.
 • Pengarna fördelas så långt möjligt jämnt över året.
 • Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras.

Villkor

 • Arrangemanget måste vara offentligt och inte vara kommersiellt inriktat eller ingå i kommersiell verksamhet.
 • Vid annonsering, i program etc. ska arrangören tydligt ange att aktiviteten sker i samverkan med Ovanåkers kommun, genom att använda Ovanåkers kommuns logotyp.
 • Redovisning av intäkter och kostnader lämnas senast fyra veckor efter genomfört arrangemang via ett särskilt formulär som skickas ut till den sökande.
 • Arrangören är skyldig att undersöka och utnyttja möjligheterna till andra bidrag, från t.ex. studieförbund, länsbildningsförbund.
 • Aktuell drogpolicy ska finnas och kunna lämnas in på begäran.

Ansökan

Fyll i och skicka ansökan via e-tjänstenlänk till annan webbplats eller lämna in ansökan till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor innan aktiviteten ska genomföras.

Ansökans första del ska innehålla följande uppgifter:

 • Arrangemangets/programmets namn, innehåll, medverkande, tidpunkt och lokal.
 • Beräknade kostnader för hyra, arvoden, resor, annonser etc.
 • Beräknade intäkter i form av entréavgifter, andra bidrag etc.
 • Eventuell medarrangör.

Efter att kulturchef har beviljat första delen av ansökan och arrangemanget är genomfört ska arrangören fylla i ansökans andra del där en redovisning av kostnader och intäkter görs. Du som har fyllt i ansökan på webben får ansökans andra del skickad till dig via e-post. Ansökans andra del ska skickas in senast fyra veckor efter arrangemangets genomförande. Därefter betalas bidraget ut.

Till E-tjänstenlänk till annan webbplats

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga din ansökan samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras för all framtid då svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad