8. Bruggebron eller Bågbron

Gammalt foto över Bågbron i EdsbynFörstora bilden

Voxnan delar sig så, att över Lillån finns en mindre bro byggd 1885 och en större, Bågbron, byggd 1921. Mellan broarna ligger Slinkens krog, där bybor och resande slank in för att få lite trevnad. Det gick vilt till ibland under de år krogen fanns. Dessa broar var de enda som i forna tider tog emot resenärer från gamla landsvägen förbi Edsbyn, för vidare färd mot Dalarna. Träbron på bilden fanns fram till 1921. En eda(= ett bakvatten vid forsens slut) är troligen ursprunget till namnet Edsbyn, byn vid Ed. 1962 byggdes väg 301 och med den vår senaste bro över Voxnan.

Skyltar

Senast uppdaterad