5. Urafors Yxfabrik, Edsbyns första industri 1840-talet

Gammalt foto från Urafors yxfabrikFörstora bilden

Från spiksmedja till yxfabrik, från Ullungsfors till Edsbyströmmen är en kort beskrivning av Urafors yxfabrik. När klippspiken började masstillverkas, sökte smedjan annan produktion. Tack vare de stora skogsavverkningarna under 1800-talets slut blev yxor den nya produkten. Efterfrågan var så stor att smedjan i Ullungsfors inte räckte till och nye ägaren C.O. Aberg anlade tillverkningen vid Edsbyströmmen år 1900. Där fanns vattenkraft och yrkesmän för en stor utbyggnad. Som mest tillverkades 500-600 yxor/dag. Exporten ökade till en rad länder runt om i världen. Efterfrågan på yxor minskade efter 1950 och produktionen avslutades helt, då fabriken köptes av AB Edsbyns Elverk 1963.

Skyltar

Senast uppdaterad