Måleri

Lim-Johans målning "Svarta stjärnor"Förstora bilden

"Svarta stjärnor"

29 av Lim-Johans målningar existerar än idag. Fyra av dem är målade på både fram-och baksida vilket han gjorde när gråpappen var slut.

I slutet av 1800-talet började Lim-Johan att med pensel och linoljefärg illustrera sina drömmar på pappskivor. Han målade från hjärtat och i dessa drömvärldar består motiven ofta av djur och natur, ibland verklighetstrogna och ibland fantasier.

Färgen köpte han aldrig på tub, bara i burk. Han blandade aldrig färger med varandra och därför är de oftast väldigt klara. Färgen på hans tavlor kan i vissa fall se blandad ut men detta beror på att han målade och förbättrade sina tavlor så pass många gånger att färgerna till slut smälte ihop. Ibland blandade han dock färgen med sand för att skapa ett verklighetstroget uttryck i naturlandskapen.

Lim-Johan blev sällan helt nöjd med sina målningar och om någon ville köpa en tavla av honom sa han bara "inte färdig". De få tavlor han ansåg vara färdiga målade han över med golvfernissa, ett slags färglöst lack. Fernissan har med åren gulnat och gett målningar som till exempel "Sjövik" en mycket mjuk och varm lyster.

En fundering om varför Lim-Johan målade är att han ville fly den riktiga världen. Efter sjukdomen var hans liv olyckligt och ofta höll han till i sin stuga där ingen störde honom. Lim-Johan var en missförstådd man och det sägs att han fick sinnesfrid av att måla. Han kunde genom måleriet ge utlopp för sina drömmar och visioner som ingen annan människa förstod sig på.

1902 målade han en mängd verk varav ett av dem är "Kungajakt" som föreställer en dramatisk älgjakt. Motivet visar en älg som kommer simmandes i ett vattendrag med en hund efter sig, på stranden står en jägare och siktar på älgen med ett gevär. I bakgrunden syns ett samhälle med en stor slottsliknande byggnad och även många mindre hus. Lim-Johan sålde denna till en man i Gamla Homna där den kom att bli uppspikad på en otät vägg för att lindra draget. Där hängde den i ungefär fyrtio år utan att ta större skada. Idag finns den på Edsbyns museum.

Lim-Johans målning "Kungajakt"Förstora bilden

"Kungajakt"

Sjövik

Målningen "Sjövik" är den enda av Lim-Johans målningar som är målad på väv istället för papp. Väven fick han ifrån en havresäck som han sprättade och spände upp på en ram. Målnings motiv, ett stort vackert slott sägs ha inspirerats av att Johan två sommrar jobbade som trädgårdsdräng på en herrgård som hette just Sjövik. Herrgården var vacker men har på målningen gjorts pampigare och ståtligare. "Sjövik" tycks vara en av Lim-Johans mest magnifika målningar. Även denna finns idag på Edsbyns museum.

Lim-Johans målning "Sjövik"Förstora bilden

"Sjövik"

Ett fotografi på Lim-Johan med hans målning "Bergakungen"Förstora bilden

Lim-Johan med "Bergakungen"

Bergakungen

Målningen "Bergakungen" sägs ha varit Lim-Johans egen favorit. Idén till denna målning sägs ha uppstått då han vandrade omkring i skogen och sökte virke till sina laggkärl. Berget Räkaklitt kom i hans väg och där bodde Bergakungen med sin fru sade han. Motivet består av en man och en kvinna med ståtliga kläder, bergakungen och hans fru. I bakgrunden syns branta berg och kala träd. Cirka 15-20 år efter han målat "Bergakungen" förbättrade och förändrade han dess bakgrund. Det branta, ödsliga berget och träden ersattes med snirkliga kurbitsliknande rankor. Denna målning är den enda som Lim-Johan själv namngett. Målningen är idag försvunnen.

Vad innebär det att Lim-Johan var naivist?

Naivismen är en stil i 1900-talets konstvärld som tillhör den moderna konsten. Den utmärker och kännetecknas av det naiva, enkla och barnlika motiven och tekniken. Naivismen är en berättande konststil som går rakt på sak utan dolda budskap. Motiven återges direkt som de uppfattas utan hänsyn till klassiska regler om perspektiv och form.

Konsten präglas av bristen på teknisk skicklighet, elegans och storlek vilket bidrar till att de ofta liknar ett barns oskolade målningar. Färgerna är ofta rena och oblandade vilket bidrar till ett obekymrat uttryck. Det finns två typer av naivistiska konstnärer, den äktnaiva som saknar utbildning och är ovetande om trender och teknik. Den andra typen är den utbildade konstnären som medvetet använder det naiva som ett stildrag. Lim-Johan tillhör de äktnaiva.

Lim-Johans målning "Slottet i saknadens dalar"Förstora bilden

"Slottet vid saknadens dalar"

Senast uppdaterad