4. Bessbackakvarn och timmerflottning

Gammalt foto från Bessbackakvarn i Edsbyn med timmerflottning i förgrunden

Från 1816 och fram till 1960-talet fanns kvarnen, som användes i stor omfattning av
Edsbybönderna för malning av säd. Vattenkraften togs tillvara för att driva de väldiga
kvarnhjulen. Under mitten av 1800-talet började flottningen för att klara transporten av timmer
från inlandet till kusten. Som bilden visar bildades ofta väldiga timmerbrötar till nöje för unga
våghalsar. Mitt i sommaren kom "rumpan" och rensade älven från allt timmer. Det var ett sant
nöje att följa vårens flöde av timmer och flottarnas arbete

Skyltar

Senast uppdaterad