Efter Lim-Johans död

En stor mängd av Lim-Johans konstverk, i synnerhet hans målningar har visats upp på ett tiotal utställningar varav två utomlands.

1948 ställdes Lim-Johans målningar ut på en tillställning kallad Ovanåkersdagarna. Hans målningar gömdes undan i ett eget rum då ingen insett vilken talang han hade besuttit. Ingen förutom filosofie doktorn Philibert Humbla som varit på tjänstebesök i Edsbyn året tidigare och sett en av Lim-Johans målningar. Philibert kom till utställningen och det var han som öppnade de andra besökarnas ögon för Lim-Johans verk. Utan Philibert Humbla hade Lim-Johans talang aldrig blivit upptäckt.

1949 hölls en minnnesutställning för Lim-Johan i Stockholm och detta är den primära orsaken till att han blev så känd och uppmärksammad av så många, inklusive den kända svenska konstnären Sven "X:et" Erixson. På utställningen fanns 25 av de 28 målningar som fortfarande existerar.

1996 ställdes några av Lim-Johans målningar ut på Stockholm Art Fair där han igen blev mycket uppmärksammad. I Stockholm Art Fair Magazine beskrivs Lim-Johan som en genuin och originell enstöring med lika mycket talang som de skickligaste inom naivistiskt måleri, Rousseau och Chagall.

2016 upptäcktes en ny och dittills okänd Lim-Johan målning. Den hittades i en trossbotten vid en renovering av ett äldre hus på Hömyren utanför Edsbyn. Målningen fick namnet "Älg och stövare" och såldes kort efter att den restaurerats. Denna nyupptäckta målning är nr 29.

2018 visades Lim-Johan på den 33:e konstbiennalen i São Paulo. Brasilien. Det var konstnären Mamma Andersson som valde att visa två av Lim-Johans pigtittare samt Lim-Johans målning Älg och gråhund där.

Auktioner
En av Lim-Johans målningar "Duvhök och duvor" har under 2000-talet sålts på Bukowskis auktion för 430 000 kronor.

Lim-Johans målning "Fingerkrok"Förstora bilden

"Fingerkrok"

Senast uppdaterad