Efter Lim-Johans död

En stor mängd av Lim-Johans konstverk, i synnerhet hans målningar har visats upp på ett tiotal utställningar varav två utomlands.

1948 ställdes Lim-Johans målningar ut på en tillställning kallad Ovanåkersdagarna. Hans målningar gömdes undan i ett eget rum då ingen insett vilken talang han hade besuttit. Ingen förutom filosofie doktorn Philibert Humbla som varit på tjänstebesök i Edsbyn året tidigare och sett en av Lim-Johans målningar. Philibert kom till utställningen och det var han som öppnade de andra besökarnas ögon för Lim-Johans verk. Utan Philibert Humbla hade Lim-Johans talang aldrig blivit upptäckt.

1949 hölls en minnnesutställning för Lim-Johan i Stockholm och detta är den primära orsaken till att han blev så känd och uppmärksammad av så många, inklusive den kända svenska konstnären Sven "X:et" Erixson. På utställningen fanns 25 av de 28 målningar som fortfarande existerar.

1996 ställdes några av Lim-Johans målningar ut på Stockholm Art Fair där han igen blev mycket uppmärksammad. I Stockholm Art Fair Magazine beskrivs Lim-Johan som en genuin och originell enstöring med lika mycket talang som de skickligaste inom naivistiskt måleri, Rousseau och Chagall.

En av Lim-Johans målningar "Duvhök och duvor" har på 2000-talet sålts på Bukowskis auktion för 430 000 kronor.

"Fingerkrok"

Senast uppdaterad 2017-10-11 13.05

Tyck till om sidan