1. Bärstabron

Gammalt foto över Bärstabron i Edsbyn

För att binda samman norra och södra Edsbyn byggdes första bron 1826. Det var en träbro. Flera översvämningar slet hårt på bron. 1860 raserades södra brofästet vid timmer-flottningen. 1916 låg nästan hela bron under vatten. Ett nytt brobygge tog vid 1922 och den s.k. "Grishon" kom till. Med den ökande trafiken efter Långgatan behövdes en bro med större bredd och gångbanor. 1957 fick vi den bro som vi har nu. Namnet" Bärsta" kommer av bära, då man förr tvingades bära båtarna och packningen förbi forsen.

Skyltar

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.