Kontakt

Kulturbidrag

Det finns tre bidrag som kan sökas från vår kulturavdelning. Kulturföreningsbidrag, tillfälligt arrangemangsbidrag och studieförbundsbidrag. Här hittar du information om de olika bidragen och hur du ansöker.

Kulturföreningsbidrag

Syfte

Kulturföreningsbidraget ska skapa förutsättningar för ett variationsrikt och tillgängligt kulturliv i Ovanåkers kommun. Inom ramen för budgeterade medel kan bidrag beviljas efter prövning i KS. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras.

Ansökan

Ansökan görs en gång per år och ska då innehålla:

  • Senaste verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk rapport med revisionsberättelse för föregående år
  • Verksamhetsplan för kommande år. Verksamhet riktad till barn och ungdomar ska framgå tydligt och redovisas för sig.
  • Aktuell drogpolicy
  • Övriga upplysningar som föreningen vill meddela

Ansökan lämnas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast 31 december.

Tillfälligt arrangemangsbidrag

Syfte

Tillfälligt arrangemangsbidrag ska ge ekonomiska möjligheter åt föreningar, organisationer och andra grupper att genomföra enskilda kulturprogram i Ovanåkers kommun. Under året och inom ramen för budgeterade medel kan bidrag beviljas av kulturchef. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras.

Villkor

  • Arrangemanget ska vara offentligt.
  • I annonsering, program o. dyl. ska samverkan med Ovanåkers kommun tydligt framgå genom Ovanåkers kommuns logotype.
  • Använd formuläret Ansökan om tillfälligt arrangemangsbidrag. Fyll i uppskattade kostnader och intäkter och skicka ansökan senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande. Efter kulturchefs beviljande och arrangemangets genomförande gör arrangören en redovisning av kostnader och intäkter via ett formulär som skickas till sökandes e-postadress. Det formuläret fylls i och skickas senast fyra veckor efter arrangemangets genomförande. Därefter betalas bidraget ut.
  • Aktuell drogpolicy ska finnas och kunna lämnas in på begäran.

Ansökan

Ansökan skickas senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande.

Studieförbundsbidrag

Kommunens stöd till studieförbunden syftar att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet.

Kontakt

Carina Ulfsdotter
Kulturchef
Tfn: 0271-570 61

Senast uppdaterad 2018-05-18 10.30

Tyck till om sidan