Kontakt
Människor dansar framför en scen.

Kulturbidrag

Du kan söka bidrag både till din kulturförening och till enskilda kulturella evenemang eller aktiviteter som din förening anordnar.

Bidrag till kulturföreningar

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Om prioriteringar bland de föreningar som söker bidrag måste göras bör program av skilda slag förlagda till olika delar av kommunen prioriteras. Arrangemang som kan nå olika eftersatta grupper prioriteras. Pengarna fördelas så långt som möjligt jämnt över året.

  • Ansökan ska innehålla verksamhetsplan för kommande år, ekonomisk rapport med revisionsberättelse från föregående år samt drogpolicy.
  • Ansökan görs via e-tjänst en gång per år och ska lämnas in senast 31 december.

Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

Bidrag kan ges till offentliga litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar m.m.

  • Arrangemanget ska vara offentligt och inte ingå i kommersiell verksamhet.
  • I annonser och program ska det framgå att arrangemanget genomförs i samverkan med Ovanåkers kommun.
  • Ansökan görs via e-tjänst minst en månad före arrangemangets genomförande.
  • Redovisning görs via e-tjänst senast två månader efter arrangemangets genomförande.

Studieförbundsbidrag

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet.

  • Kommunalt bidrag kan beviljas till avdelning som får statliga bidrag via Folkbildningsrådet och som har haft studiecirkelverksamhet i Ovanåkers kommun.
  • Beräkningsgrund för bidrag är utbetalda statliga bidrag för cirkelverksamhet.
  • Ansökan görs via e-tjänst en gång per år före 15 maj.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad