Kontakt

Kulturbidrag

Det finns tre bidrag som kan sökas från vår kulturavdelning. Bidrag till kulturföreningar, bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang, samt studieförbundsbidrag. Här hittar du information om de olika bidragen och hur du ansöker.

Bidrag till kulturföreningar

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras.

Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

Syftet med bidraget är att ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

Riktlinjer

  • Bidrag kan ges till litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar. Bidrag ges endast för speciella offentligt genomförda kulturprogram som inte ingår i ordinarie verksamhet.
  • Om prioriteringar bland de föreningar som får bidrag måste göras bör program av skilda slag förlagda till olika delar av kommunen prioriteras.
  • Arrangemang som kan nå olika eftersatta grupper prioriteras.
  • Pengarna fördelas så långt möjligt jämnt över året.

Studieförbundsbidrag

Kommunens stöd till studieförbunden syftar att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet.

Även se till att ge förbunden möjlighet:

  • att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former, arbeta med och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.
  • att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.
  • att stärka folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
  • att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad