Kontakt

Studieförbundsbidrag

Kommunens stöd till studieförbunden syftar att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet.

Allmänna bestämmelser

  • Kommunalt bidrag kan beviljas till avdelning som får statliga bidrag via Folkbildningsrådet och som har haft studiecirkelverksamhet i Ovanåkers kommun.
  • Beräkningsgrund för bidrag är utbetalda statliga bidrag för cirkelverksamhet.
  • Ansökan görs via e-tjänst en gång per år före 15 maj.

Kontroll

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.

Ansökan

Fyll i och skicka ansökan på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 15 maj.

Till ansökan ska bifogas:

  • Ekonomisk redovisning
  • Verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår

För avdelning med verksamhet i flera kommuner ska handlingarna vara utformade så att verksamheten i Ovanåkers kommun klart kan utskiljas. Det gäller såväl för redovisning som för verksamhets- och ekonomisk berättelse. I redovisningen ska det tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet fått för sin verksamhet i Ovanåkers kommun.

Du kan också ladda ner en ansökningsblankett för studieförbundsbidrag Word, 107 kB., fylla i den och skicka den till oss.

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna handlägga ditt studieförbundsbidrag.

De uppgifter som vi behandlar är ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält och bifogade dokument kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras för all framtid då svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad