Kontakt
Lotteritombola

Lotteritillstånd

Ska din förening arrangera ett lotteri? Då kan ni behöva ett lotteritillstånd. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du ansöker om det.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Ovanåkers kommun ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Ovanåkers kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Aktuell information om lotteritillstånd

Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om:

  • vem som kan registrera sig för registreringslotteri
  • vilka krav som ställs på registreringslotteriet
  • vilka lotterier som inte behöver registreras
  • hur länge en registrering gäller
  • hur spelverksamheten ska bedrivas
  • hur lotten ska vara utformad.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vad kostar registreringen?

En registreringskostnad på 300 kr tas ut och betalas in vid beviljad ansökan.

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått registrering utses en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till lotterikontrollanten.

Hur redovisar föreningen olika lotterier?

När lotteriet är genomfört fyller lotteriansvarige i redovisning via denna e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till kommunens handläggare för lotterier.

Hur ansöker föreningen om grundtillstånd för lotterier?

Ansök via e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förutom ansökan ska din förening också skicka in ett antal andra handlingar, exempelvis föreningens stadgar och årsmöteshandlingar, och utse en kontaktperson som är ansvarig för lotteriet. Vilka handlingar som ska bifogas framgår i ansökningsformuläret.


Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i ansökan ger du medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga din ansökan samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått tillstånd.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.
De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.
Dina personuppgifter bevaras i fem år.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakt

Lotteriansvarig

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post: therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad