Kontakt

Anläggningsbidrag

Din förening kan få bidrag för anläggningar eller lokaler som föreningen äger eller driver.

Villkor

Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar/lokaler och som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen och/eller föreningen.

  • Anläggningen ska vara möjlig att hyra av andra föreningar inom och utanför kommunen.
  • Föreningen ska ansvara för att anläggningen är i gott skick och driftsäker.
  • Bidrag till badplatser ges om latrin och sophämtning vid badet är ordnat.
  • Merparten av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Ovanåkers kommun.
  • Föreningen ska vara öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.
  • Ansökan görs en gång om året via e-tjänst senast 1 maj.

Lokaler, anläggningar och bidrag

Bidrag delas ut till följande anläggningar:

Anläggning

Bidrag

Badplatser

4 500 kr/år

Elljusspår kortare än 5 km

3 500 kr/km

Elljusspår längre än 5 km

4 000 kr/km

Leder eller motionsspår utan belysning, kortare än 5 km

3 000 kr/år

Leder eller motionsspår utan belysning, längre än 5 km

5 000 kr/år

Flygfält

5 000 kr/år

Fotbollsplan 11-manna

13 000 kr/år

Fotbollsplan övrig

2 000 kr/år

Golfbana

5 000 kr/år

Ishockeyplan

2 000 kr/år

Klubblokal/stuga

4 000 kr/år

Övrig lokal/byggnad

1 000 kr/år

Bike park/Discgolfbana

4 000 kr/år

Motorbana

6 000 kr/år

Skjutbaneanläggning

2 000 kr/år

Tennisbana

1 000 kr/år

Kartframställning enligt nedanstående bidragstrappa


- Årliga kostnader för 50 000 kr

9 000 kr/år

- Årliga kostnader för 100 000 kr

18 000 kr/år

- Årliga kostnader för 150 000 kr

27 000 kr/år

- Årliga kostnader för 200 000 kr

36 000 kr/år

- Årliga kostnader för 250 000 kr

45 000 kr/år

Du kan också ladda ner en blankett för ansökan om anläggningsbidrag Pdf, 133.6 kB., fylla i den och skicka den senast 1 maj till:

Ovanåkers kommun
Fritidsavdelningen
828 80 Edsbyn

Kontakt

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad