Kontakt

Föreningar & föreningsbidrag

Här hittar du information som berör föreningsliv. Både för dig som söker kontakt med en förening eller hjälp på vägen för etablerade föreningar.

Bild: Bildbyrån - trygg idrott

Bild: Bildbyrån - trygg idrott

Här hoppas vi att både gamla och nya föreningar hittar information och kriterier för kommunens bidragssystem eller annan nyttig information som kan vägleda i det administrativa föreningsarbetet.

Föreningar i Ovanåkers kommun

I Ovanåkers kommun finns ett aktivt och brett föreningsliv med föreningar som har mer eller mindre verksamhet inom alla tänkbara intresseområden för alla åldrar.

Föreningsregister

I föreningsregistret kan du själv göra sökningar utifrån namn och typ av förening eller utifrån just ditt intresse för att hitta rätt förening.

Registrera din förening

För att din förening ska finnas med i föreningsregistret och för att du ska få tillgång till tidbokning av våra sporthallar, m.m. ska du registrera din förening i föreningsregistret.

Administrera föreningsuppgifter

Du som driver en förening kan själv logga in och ändra dina uppgifter i föreningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreningsbidrag

Allmänt

Målsättningen med kommunens bidragsgivning till föreningslivet är att stimulera samhällsengagemang samt stärka demokrati och samhällsmiljö. Barn och unga ska ha ett fritt och allsidigt val av aktiviteter och är en prioriterad målgrupp.

 • Föreningar som får kommunala bidrag ska bedriva ett förebyggande arbete kring ANDTS-frågorna (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel).
 • Föreningar som får kommunala bidrag ska vara registrerade i Ovanåkers kommuns föreningsregister och ansvara för att uppgifterna där är uppdaterade.
 • Föreningar som får kommunala bidrag har skyldighet att medge Ovanåkers kommun och dess revisorer rätt att ta del av föreningens räkenskaper.
 • Bidrag för samma verksamhet kan endast betalas ut från en kommunal nämnd.
 • Ekonomiska föreningar, politiska vuxenföreningar och stödföreningar (supporterklubbar m. f.) kan inte få kommunala föreningsbidrag.
 • Föreningsbidrag/Studieförbundsbidrag inom Kultur- och fritidsavdelningen Word, 269.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidragsberättigad förening

Kommunalt bidrag kan betalas ut till förening med egen verksamhet i Ovanåkers kommun och som uppfyller följande villkor:

 • Föreningen har antagna stadgar, vald styrelse och ett namn.
 • Föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.
 • Arbetsinsatserna ska huvudsakligen utföras av medlemmarna på frivillig väg.
 • Föreningen inte främjar medlemmars ekonomiska intressen.
 • Föreningen ska ha minst tio aktivt betalade medlemmar.
 • Merparten av medlemmarna ska vara bosatta i Ovanåkers kommun.
 • Föreningar som inte uppfyller ovanstående krav, kan få bidrag efter politisk prövning, från fall till fall, efter arten och omfattningen av den verksamhet som föreningen arbetar med inom kommunen
 • Föreningsbidrag/Studieförbundsbidrag inom Kultur- och fritidsavdelningen Word, 269.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad