Kontakt

Tillfälligt övrigt arrangemangsbidrag

Vill din förening anordna något tillfälligt?

Bidraget riktar sig till idrotts-, handikapp-, invandrar- och pensionärsföreningar som ett komplement till aktivitetsbidrag och kan ges till verksamhet/arrangemang av tillfällig karaktär.

  • Bidragsansökan prövas av politisk nämnd.
  • Ansökan görs via webben minst tre månader före arrangemangets genomförande.
  • Redovisning görs via webben senast två månader efter arrangemangets genomförande.

Ansökan

Kontakta Carina Ulfsdotter, tfn 0271-570 61, e-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad