Kontakt

Tillfälligt kulturellt arrangemangsbidrag

Bidrag kan ges till offentliga litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar m.m.

  • Arrangemanget ska vara offentligt och inte ingå i kommersiell verksamhet.
  • I annonser och program ska det framgå att arrangemanget genomförs i samverkan med Ovanåkers kommun.
  • Ansökan görs via e-tjänst minst en månad före arrangemangets genomförande.
  • Redovisning görs via e-tjänst senast två månader efter arrangemangets genomförande.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad