Kontakt

Skriva stadgar

Här finner du information och vägledning inför skapandet av föreningsstadgar.

Föreningens stadgar anger ändamålet med föreningen och hur föreningen ska skötas. Stadgar ska utformas så enkelt att de inte begränsar verksamheten eller administrationen utan tvärtom fungerar som stöd och vägledning. Använd ett språk och gränssnitt som gör att det är lätt att förstå och få översikt på innehållet. Ett gott tips är att leta upp en annan förenings stadgar som ser ut att passa för den egna verksamheten och forma om efter egna föreningens behov.

När man skriver förslag till föreningens stadgar är det viktigt att tänka till före eftersom det är betydligt enklare att ändra dessa inledningsvis än sedan de godtagits av föreningen.

Se exempel på innehåll i stadgar på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Normalstadgar

Vill man att föreningen ska knytas till ett riksförbund kan dessa ha krav på innehåll i stagarna vilket är bäst att kolla upp innan. Andra riksförbund har utformat normalstadgar som föreningen fritt kan använda sig av och slipper då fundera på anpassning och krav gentemot förbundet.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad