Kontakt

Aktivitetsbidrag

Anordnar din förening gruppverksamhet för barn, unga, pensionärer, invandrare eller handikappade? Då kan föreningen få verksamhetsbidrag.

Syftet är att stärka föreningar att anordna organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet bland barn och ungdom samt bland pensionärs-, invandrar- och handikappföreningar.

Kommunalt bidrag, 85 kr, utbetalas för genomförd sammankomst med minst tre deltagare i åldersgruppen 7-25 år.

Kommunalt bidrag, 85 kr, utbetalas för genomförd sammankomst med minst fem deltagare i pensionärs-, invandrar- och handikappföreningar.

  • Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation som är berättigad till statsbidrag enligt kungörelse (SFS 1991:370) vad gäller barn- och ungdomsverksamhet.
  • Ansökan görs av föreningens styrelse som också ansvarar för att bidraget används på föreskrivet sätt.
  • De uppgifter som ligger som underlag för ansökan ska föreningen förvara i minst fyra år.
  • Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarounderlag.
  • Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret).
  • Granskning av ansökningsunderlag kan förekomma, då betalas bidraget ut när granskningen är godkänd.
  • Ansökan för 1 januari-30 juni görs via e-tjänst senast 25 augusti.
  • Ansökan för 1 juli-31 december görs via e-tjänst senast 25 februari.
  • Varje år ska föreningens senaste verksamhets-/årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse skickas in via e-tjänst.
1. FöreningsuppgifterAnge datum

Ange datum

Ange typ av konto där bidraget ska sättas in

Bankgironummer, Plusgironummer eller bankkontonummer (inklusive clearingnummer)
2. Uppgiftslämnarens uppgifter

Antal tillfällen där föreningen har anordnat en aktivitet med minst tre deltagare och en ledare.
5. Bekräftelse * (obligatorisk)
5. Bekräftelse

Ansökningsblanketten för kommunalt verksamhetsbidrag (PDF) Pdf, 126.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga din ansökan samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras i fem år.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakt

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad