Kontakt

Bilda en ny förening

Här finns all nödvändig information som du behöver för att starta upp en ny förening.

En förening är en samling människor som i organiserad form driver en verksamhet. Självklart kan man driva verksamhet utan att först bilda en förening. Det kan vara i en mer eller mindre tillfällig gruppsammansättning eller inom ramen för enorganisation som redan finns. I många fall uppstår det ändå en önskan att starta en förening. Man bör då tänka på att bildandet innebär ett ansvarstagande.

För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den har en vald styrelse, ett namn och stadgar av visst värde.

I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste givetvis följa de lagar och regler som gäller i samhället. Dessutom finns en hel del normer som styr föreningarnas verksamhet.

Ett praktiskt exempel är utformningen av föreningens stadgar för att godkännas i ett riksförbund som i sin tur är ett krav som Ovanåkers kommun ställer för att bli bidragsberättigad. Ett annat exempel är att föreningen årligen måste ha ett öppet årsmöte som antar verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Checklista

Börja med att läsa igenom informationen i de underliggande menyerna:

När ni gjort allt som står där är ni klara med föreningsbildandet och kan i större utsträckning börja koncentrera er på verksamheten i föreningen. Det är en god idé att ha styrelsemöten ganska regelbundet i början för att få in vanan och hitta rutiner i föreningsadministrationen.

Lycka till!

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Enhetschef

Monica Liljemark
Tfn: 0271-573 32
E-post monica.liljemark@ovanaker.se

Senast uppdaterad