Kontakt

Förberedelser

Här följer en vägledning i bildandet av en ny förening.

För att man ska kunna bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre men man bör sträva efter att vara tio eller fler) som har ett gemensamt intresse. Själva bildandet av föreningen sker på ett bildandemöte (konstituerande möte).

Inför bildandemötet finns det en hel del arbete att förbereda. Det gör en tillfällig styrelse (interimstyrelse) som oftast består av initiativtagarna till föreningsbildandet och andra driftiga med engagemang. Fråga gärna någon med föreningskunskap om denne kan ingå i interimstyrelsen med stöd och kunskap tills föreningen är bildad och den riktiga styrelsen är tillsatt.

Förberedelser inför bildandemötet

Utforma ett förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de anger hur föreningen ska arbeta och huruvida föreningen passar in i bidragsformer m.m. Man kan förbereda flera olika förslag som diskussions- och beslutsunderlag inför bildandemötet.

Information om hur du skriver stadgar

Här hittar du råd och förslag på stadgar

  • Föreslå ett namn på föreningen.
  • Föreslå ledamöter (personer) för styrelsen. Om ni har ett färdigt förslag på styrelseledamöter innan bildandemötet kommer valen att gå mycket lättare och de personer som är tillfrågade vet att de vill vara med och arbeta i styrelsen. Alla som är intresserade av föreningen behöver inte sitta i styrelsen.
  • Sammankalla till ett allmänt möte där föreningen slutgiltigt ska bildas. I kallelsen ska det framgå att avsikten med mötet är att bilda en ny förening. Det bör också framgå dag och tid för mötet samt i vilken lokal mötet ska hållas. Kallelsen bör anslås i god tid innan mötet och på ett sånt sätt att stor del av allmänheten kan se anslaget. Det kan vara bra att personligen rekrytera personer som ni tror kan tänkas vara intresserade av att bli medlem i föreningen.
  • Förbereda alla frågor som ska diskuteras på föreningens första möte. Se nästkommande punkt.
  • Skriva en dagordning inför mötet.

Information om bildandemötet.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad