Kontakt

Ny information kring förmånen att åka i mån av plats

Inför läsåret 2023/2024 har det skett förändringar när det gäller att åka skolskjuts i mån av plats

Revidering av skolskjutsreglemente den 1 februari 2023.


Sammanfattning

Barn-och utbildningsnämnden har fattat beslut att inte längre erbjuda skolskjuts i mån av plats då detta strider mot Kommunallagen. Mer finns att läsa under FAQ - I mån av plats.

I mån av plats är ingen rättighet som finns beskriven i någon lag eller praxis och är därmed inte beslutsgrundande. Syftet med beslutet är att följa kommunallagen, där det är beskrivet att alla elever inom en kommun ska bedömas lika samt att alla ärenden ska hanteras utifrån samma lagstiftning.

Elever har haft förmånen att kunna åka med upphandlad skolskjuts utan att varit berättigad när det funnits bussar som passerar hemmet och då haft tillgång till en förmån som det saknas stöd för enligt gällande lagstiftning.

Om en kommun ger elever förmånen att åka med i mån av plats kan det innebära att en del elever får åka och andra inte, beroende på var man bor, vilka bussturer som finns och dess platstillgångar. Här uppfyller Ovanåkers kommun inte kravet på likabehandling enligt kommunallagen.

Varje elev som ansökt och blivit beviljad skolskjuts för upphandlad skolbuss kommer att få ett färdbevis innan skolstart. Detta färdbevis ska sedan visas upp för chauffören.


Syftet med färdbeviset är att det för chaufförerna för respektive skolbuss, enklare kan se vem som har rätt att åka med bussen. Det uppstår då inga frågetecken om vem som ska kliva av om bussen är full om någon elev klivit på som inte har rätt att åka. I förlängningen är tanken att man ska kunna checka in sig på bussen så att man kan få fram vilka som var ombord om det t ex händer en olycka.


Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad