Kontakt


Vårdnadshavarportalen

I vårdnadshavarportalen hittar du din inskickade ansökan, du kan se beslutet om du valt att få detta publicerat här och även tilldelad hållplats syns innan skolstart.

Har du några funderingar, hör gärna av dig till skolskjutshandläggaren.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tel: 0271-570 65
E-post: skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad