Återvinningsstationer

Här hittar du information om var återvinningstationerna ligger i kommunen och vad du får lämna där.

Återvinningsstationer finns på följande platser

Alfta

 • Bornvägen
 • Järnvägsgatan

Edsbyn

 • Gamla landsvägen utanför ÅVC
 • Långgatan 4
 • ÅVC, Gamla landsvägen
 • ICA Nära Viksjöfors, Viksjöforsvägen 134
 • Knåda sport
 • Runemo Affären/Pizzerian
 • Voxnabruk Preem
 • Öjungsvägen 2

Visa större karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här kan du lämna:

På återvinningscentralerna kan du lämna förpackningar. Du kan lämna tidningar och batterier, och använda förpackningar av:

 • Plast
 • Metall
 • Glas
 • Papper

Tänk på!

 • Att alla förpackningar ska vara rena och torra.
 • På återvinningsstationerna får endast förpackningar lämnas.
 • Pantflaskor av glas, PET-flaskor och pantburkar lämnar du precis som tidigare i butiken.
 • Grovsopor lämnas på återvinningscentralen i Edsbyn eller kontakta Sita för information.

Faktaruta

Papper
Det sparas 70% energi genom att framställa papper genom att använda gammalt papper jämfört med att använda ny träråvara. Omkring sju gånger kan papper återvinnas.

Plastförpackningar är vanligtvis gjorda av olja. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. Genom att lämna den till återvinning kan den istället bli en ny flaska, en diskborste eller ett staket.

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att återvinna metall sparas stora resurser. När vi bryter ny metall är det bara en eller några få hundradelar av allt upptaget berg som blir metall. Varje år skapas därför 45 miljoner ton gruvavfall i Sverige, som måste deponeras på ett säkert sätt för att inte läcka farliga ämnen till miljön. Genom återvinning minskar det problemet.
Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med produktion från järnmalm.

Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras. Då sparas råvaror som sand, soda och kalk, råvaror som finns i begränsad mängd. Det går också åt mindre energi för att återvinna glas än att göra nytt glas.

Senast uppdaterad