Kontakt

"Tycker om"-bubblan

Bubblan med bocken inuti, som är en del av tycker om-märket, är ett grafiskt element som kan ersätta tycker om-märket där omständigheterna kräver det.

Tycker om-bubblan används som grafiskt element i vårt arbetsgivarvarumärke för att skapa igenkänning och enhetlig framtoning. Bubblan är formad som en pratbubbla vilket symboliserar det personliga uttrycket hos våra medarbetare och medborgare. Bocken innuti bubblan symboliserar positiva värden.

Användning av bocken

Användning av bubblan kräver beslut från kommunikationschef. Bubblan beställs från vår kommunikationsavdelning på e-post kommunikation@ovanaker.se.

Bockens olika varianter

Tycker om-bubblan finns i varianterna röd, svartvit och vit. I första hand används den röda varianten. Övriga varianter av bubblan finns för att det ska fungera under olika förhållanden och i olika medier.

Tycker om-bocken i färg

Standard i färg - Ska användas i första hand.

Tycker om-bocken i svartvitt

Svartvit - Används i svartvita tryck. Kan även användas mot ljus bakgrund när den inte ska ta för stort fokus från övrigt innehåll.

Tycker om-bocken i vitt

Vit - Kan används mot mörka bakgrunder när den inte ska ta för stort fokus från övrigt innehåll.

Förhållningsregler vid användande av bubblan

Marginal runt bubblan

När bubblan används på egen hand utan tycker om-märket får inte text eller bild befinna sig innanför bubblans frizon. Frizonen är lika stor som höjden av den korta delen av den vita bocken innuti bubblan. Se bilden nedan.

Den lilla delen av tycker om-bocken placerad runtom tycker om-bocken

Rätt och fel användning

Bubblan ska inte användas tillsammans med tycker om-märket utan används endast som ett alternativ till tycker om-märket.

Om inte omständigheterna säger annat ska bubblan i färg användas. Bubblan ska alltid visas i sin helhet och får inte under några omständigheter beskäras eller ändras i form och proportion.

Tycker om-bubblan med en ruta med texten Rätt
Tycker om bubblan tillsammans med Tycker om logotypen och Ovanåkers kommuns logotyp med ett rött kryss över
Tycker om bubblan i vitt mot en vit bakgrund och ett rött kryss över
Tycker om bubblan hoptryckt med ett rött kryss över
Tycker om bubblan uttänjd med ett rött kryss över
Tycker om bubblan beskuren med ett rött kryss över

Använd inte bubblan mot en rörig bakgrund. Placera den istället mot en lugn bakgrund eller använd foton med färgton som bakgrund.

Tycker om bubblan tillsammans med Ovanåkers kommuns logotyp och en ruta med texten Rätt mot en lugn bakgrund
Tycker om bubblan tillsammans med Ovanåkers kommuns logotyp mot en rörig bakgrund och ett stort rött kryss över

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

E-post kommunikation@ovanaker.se

Senast uppdaterad