Kontakt

Skolskjuts Galven och Södra Långbo

Här kan du se tidtabell för läsåret 2023/2024

Till skolan

Alla vardagar

Från Galvsbo och Södra Långbo

Hållplats

Tid

Galven (korsningen bygdegården)

06:45

Galvsbo (korväg Andåvägen)

X

Röstabacka (korsningen)

X

Hässja

X

Gällsbo

07.10

Gäddvik

X

Runemoskolan

07.20

Alftaskolan

07.25

Södra Långbo

07.40

Mossbo

X

Södra Kyrkbyn 283

07.55

Stora Vål

x

Rösaberg

X

Alftaskolan

08.05


Hem från skolan

Måndag

Runemoskolan - Galven

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

X

Galven

13.35


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14.05

Rösaberg

X

Mossbo

X

Södra Långbo

14.40

Stora Vål

X


Alftaskolan - Södra Långbo - Galven
HållplatsTid

Alftaskolan

15.10

Rösaberg

X

Mossbo

X

Södra Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

X

Galven

16.30

Tisdag

Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.50

Rösaberg

X

Stora Vål

X

Södra Kyrkbyn 283

X

Mossbo

X

Södra Långbo

X


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14.20

Rösaberg

X

Södra Långbo

14.25


Alftaskolan - Galven

Hållplats

Tid

Alfta skolan

14.45

Runemo skola

14.50

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

X

Galven

15:20

Onsdag

Runemoskolan - Galven

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

X

Galven

13.35


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.50

Mossbo

X

Stora Vål

X

Rösaberg

X

Södra Långbo

14.10


Runemoskolan - Galven

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14:35

Runemoskolan

14.45

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

X

Galven

15:05


Alftaskolan - Södra Långbo - Galvsbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

16.00

Rösaberg

X

Mossbo

X

S:a Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

17.20

Torsdag

Runemoskolan - Galven

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

X

Galven

13.35


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14.10

Södra Långbo

14.15

Rösaberg

X

Mossbo

X

Stora Vål

X


Alftaskolan - Södra Långbo - Galven

Hållplats

Tid

Alfta skolan

15.55

Rösaberg

X

Mossbo

X

S:a Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

X

Galven

17.10


Fredag

Runemoskolan - Galven

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galven

13.40


Runemoskolan - Galvsbo

Hållplats

Tid

Runemo skola

14.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

14.30


Alftaskolan - Södra Långbo - Galven

Hållplats

Tid

Alfta skolan

15.05

Rösaberg

X

Mossbo

X

S:a Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

X

Galven

16:00

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065 ( säkrast må-to mellan 08:00-12:00)
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad