Kontakt

Skolskjuts Ryggesbo och Åsen

Här kan du se tidtabell för läsåret 2023/2024. Hemturer åker elever med Fullenbussen.

Till skolan

Alla dagar

Avgångstider för skolskjuts från Ryggesbo till Knåda skolan och Rotebergs skola.

Hållplats

Tid

Ryggesbo

07.05

Knåda skola

X

Åsen (vägen in till "Lindsbyn")

07.25

Åsen (200 meter längre fram)

07.26

Åsen (korsningen Hällstugan)

X

Lövberget

07.30

Rotebergs skola

07.42

Celsiusskolan

07.50

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065 ( säkrast må-to mellan 08:00-12:00)
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad