Kontakt

Planritning för inglasat uterum eller skärmtak

En planritning är ett horisontellt snitt genom byggnaden.

Planritningen ska visa

  • Uterummets fasadyttermått.
  • Byggytan (BYA) i kvadratmeter.
  • Placering av innerväggar, fönster och dörrar.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på…

  • Ritningarna ska vara skalenliga. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.Ta också reda på om byggrätten på er tomt tillåter framtida tillbyggnader.
  • Det ska tydligt framgå vad som är nytt och befintligt på den berörda fasad.
  • Att de väggar som ska rivas kryssmarkeras och att tillkommande väggar skrafferas (markeras med tätt snedställda parallella linjer).
  • Markera på planritningen vart sektionen är tagen, exempelvis från punkt A till punkt A = Sektion A-A.

Exempel på planritning

Exempel på en planritningFörstora bilden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad