Kontakt

Sektionsritning för inglasat uterum eller skärmtak

En sektionsritning är ett vertikalt snitt genom byggnaden.

Sektionsritningen ska visa

  • Taklutning.
  • Rumshöjd.
  • Färdig golvhöjd (FG).
  • Tak- och golvbjälklagets placering och eventuell nivåskillnad till befintlig byggnads bjälklag.
  • Grundläggningssätt.
  • Marklinje.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på...

  • Ritningen ska vara skalenlig. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
  • Markera på planritningen vart sektionen är tagen, exempelvis från punkt A till punkt A = Sektion A-A.
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar måste överrens stämma med varandra.

Exempel på sektionsritning

Exempel på en sektionsritningFörstora bilden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad