Kontakt

Situationsplan för inglasat uterum eller skärmtak

En situationsplan visar var du planerar att placera uterummet i förhållande till befintlig fasad.

Situationsplanen ska visa

  • Befintliga byggnader på intilliggande fastigheter för orienterbarhet.
  • Befintlig byggnader på den aktuella fastigheten.
  • Mått från det planerade uterummet till intilliggande fastighetsgränser.

Skalan som ska användas är 1:400 eller 1:500

Tänk på…

Ritningen ska vara skalenlig. I skala 1:400 är 1 cm på ritningen 4 meter i verkligheten respektive i skala 1:500 är 1 cm på ritningen 5 meter i verkligheten.

Det ska tydligt framgå vad som är nytt (skraffera) och befintligt på den berörda fastigheten

Exempel på situationsplan

Exempel på en situationsplanFörstora bilden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad