Kontakt

Fasadritning för tillbyggnad

En fasadritning visar byggnadens fasad sett rakt framifrån, inte i perspektiv.

Fasadritningarna ska visa

  • Val av fasadmaterial.
  • Kulörer för respektive fasad (Kan även anges i ansökningsblankett).
  • Utformning av fönster, dörrar och eventuell indelning av fasadbeklädnad.
  • Byggnadens sockel.
  • Befintliga samt nya marklinjer till fastighetsgräns.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på...

  • Ritningarna ska vara skalenliga. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
  • Om marknivå ändrats ska både befintlig marklinje (streckad) som blivande marklinje (heldragen) redovisas ut till fastighetsgräns.
  • Det ska tydligt framgå vad som är nytt och befintligt på den berörda fastigheten.
  • Ange fasadernas väderstreck, exempelvis Fasad mot söder.

Exempel på fasadritning

Exempel på en fasadritningFörstora bilden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad