Kontakt

Planritning för tillbyggnad

En planritning är ett horisontellt utsnitt genom byggnaden.

Planritningen ska visa

 • Våningsplanets olika rum.
 • Fast inredning (exempelvis köksinredning, tvätt
  stuga, wc och dusch).
 • Fönster och dörrar.
 • Mått på dörröppningar (fritt passagemått).
 • Var sektioner är tagna.
 • Byggytan (BYA) i kvadratmeter.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på…

 • Ritningarna ska vara skalenliga. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
 • Det ska tydligt framgå vad som är nytt och befintligt på den berörda fastigheten.
 • Väggar som ska rivas kryssmarkeras och att tillkommande väggar skrafferas (markeras med tätt snedställda parallella linjer).
 • Markera på planritningen var sektionen är tagen, exempelvis från punkt A till punkt A = Sektion A-A.
 • Vissa fall måste vissa tillgänglighetskrav uppfyllas. Din byggnadsinspektör meddelar dig om det blir aktuellt.

Exempel på planritning

Exempel på en planritningFörstora bilden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad