Kontakt

Sektionsritning för tillbyggnad

En sektionsritning är ett vertikalt snitt genom byggnaden.

Sektionsritningen ska visa

 • Taklutning.
 • Totalhöjd.
 • Byggnadshöjd.
 • Rumshöjd.
 • Färdig golvhöjd (FG).
 • Tak- och golvbjälklagens placering och eventuell nivåskillnad.
 • Grundläggningssätt.
 • Marklinje.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på...

 • Ritningen ska vara skalenlig. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
 • Markera på planritningen var sektionen är tagen, exempelvis från punkt A till punkt A = Sektion A-A.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar måste överrens stämma med varandra.

Exempel på sektionsritning

Exempel på en sektionsritning

Kontakt

Byggnadsinspektör

Fredrik Andersson
Tfn. 0271-570 42
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-15 14.56