Kontakt

Sektionsritning för tillbyggnad

En sektionsritning är ett vertikalt snitt genom byggnaden.

Sektionsritningen ska visa

 • Taklutning.
 • Totalhöjd.
 • Byggnadshöjd.
 • Rumshöjd.
 • Färdig golvhöjd (FG).
 • Tak- och golvbjälklagens placering och eventuell nivåskillnad.
 • Grundläggningssätt.
 • Marklinje.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på...

 • Ritningen ska vara skalenlig. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
 • Markera på planritningen var sektionen är tagen, exempelvis från punkt A till punkt A = Sektion A-A.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar måste överrens stämma med varandra.

Exempel på sektionsritning

Exempel på en sektionsritningFörstora bilden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad