Kontakt

Situationsplan för tillbyggnad

En situationsplan visar var du planerar att placera tillbyggnaden i förhållande till sin omgivning. Som kartunderlag kan till situationsplanen kan du använda en enkel nybyggnadskarta.

Situationsplanen ska visa

 • Befintliga byggnader på intilliggande fastigheter för
  orienterbarhet.
 • Befintlig bebyggelse på den aktuella fastigheten.
 • Mått från den planerade tillbyggnaden till
  intilliggande fastighetsgränser.

Skalan som ska användas är 1:400 eller 1:500

Tänk på…

 • Nybyggnadskartan ska visa fastighetens begränsningar, markens nivå, lägen för
  befintliga eller planerade byggnader, tillbyggnader, ledningar och andra anläggningar på fastigheten.
 • Ritningen ska vara skalenlig. I skala 1:400 är 1 cm på ritningen 4 meter i verkligheten respektive i skala 1:500 är 1 cm på ritningen 5 meter i verkligheten.
 • Det ska tydligt framgå vad som är nytt och befintligt på den berörda fastigheten.

Exempel på situationsplan

Exempel på en situationsplanFörstora bilden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad