Kontakt

Miljö och byggavdelningen

Miljö- och byggförvaltningen har hand om miljö-, hälso- och naturskyddsfrågor, bygglovsärenden, bostadsanpassning och ventilationskontroll (OVK).

Verksamheten är till stor del obligatorisk myndighetsutövning som styrs av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagen, plan- och bygglagen, lagen om brandfarliga varor och fastighetsbildningslagen. Förvaltningen ger också information till näringsidkare och allmänheten.

Ansvarig nämnd är miljö- och byggnämnden.

Ansvarsområden

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-09-21 15.19

Tyck till om sidan