Kontakt

Ilska och utbrott

Att bli arg är en normal reaktion om man till exempel blir orättvist behandlad eller om någon beter sig dåligt mot en. Men en del personer har svårt att kontrollera sin ilska. Det kan både handla om att man blir arg i situationer där det egentligen inte finns någon anledning att bli arg och att man överreagerar och blir överdrivet arg i situationer då det inte riktigt blir som man vill.

Att ha problem med att kontrollera sin ilska får konsekvenser i livet. De blir svårt att ha bra relationer, både till jämnåriga och till föräldrar och andra vuxna. Människor kan bli rädda för ens beteende och det kan vara svårt att bli omtyckt. Det kan göra att man känner sig ensam och isolerad. Det är också vanligt att man har skuldkänslor och mår dåligt för att man har betett sig illa under utbrotten.

Risken är också stor att man får problem för att man går över gränsen för vad som är lagligt. Det kan handla om att man slår eller kränker någon eller att man förstör saker när man inte kan kontrollera ilskan.

Om man känner sig orolig för att man inte kan kontrollera sin ilska kan ett första steg vara att prata med en förälder eller någon annan vuxen man litar på. Att få prata om sina känslor och ha någon som lyssnar kan kännas som ett stöd. Om man inte redan har varit i kontakt med skolhälsovården kan det annars vara nästa steg till att få hjälp. Man kan få stödjande samtal hos skolkuratorn.

Hit kan du vända dig

Ta i första hand kontakt med din lärare/mentor eller elevhälsan på den skola ni tillhör så kan de ge hjälp eller hänvisa dig vidare.

Bläddra bland problemställningar

Den egna hälsan

Hem och familj

I skolan

Kompisar och relationer

På nätet

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

Barn och familjehälsa

Tfn 0270-777 25

Vid akuta ärenden, kontakta 112.

Senast uppdaterad