Kontakt

Skolfrånvaro och skolk

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man har det mycket jobbigt i skolan kan det leda till att man börjar undvika skolan och skolka. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Kanske tycker du att lektionerna är tråkiga, kanske är du skoltrött och orkar inte gå till skolan eller kanske har du inga vänner i skolan, behandlas du illa och mobbas. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som man kan byta idéer och erfarenheter med. Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från elevhälsan som skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog. Man ska inte behöva må dåligt i sin skola.

Barn och ungdomar som skolkar och inte är i skolan löper en ökad risk för att utveckla socialt avvikande beteende som avbrutna studier, missbruk och kriminalitet. Att gå i en vanlig klass tillsammans med jämnåriga är väldigt viktig för att barn i socialt utsatta livssituationer ska finna en balans i tillvaron.

Det kan börja med att du stannar hemma mer och mer för att till slut inte gå till skolan alls. Orsaken kan till exempel vara att du har blivit mobbad utan att någon har upptäckt det, eller inte har fått den hjälp i skolan som du hade behövt.

Det är viktigt att berätta att man inte mår bra i skolan. Man kan vända sig till sina föräldrar, någon annan vuxen man har förtroende för, en lärare eller annan personal på skolan, till exempel skolsköterskan. Om man blir mobbad kan det vara svårt att berätta, kanske för att man känner skuld eller för att man inte vill göra sina föräldrar eller andra vuxna i närheten ledsna. Men försök ändå att berätta, så att du kan få hjälp och stöd. Känns det svårt att prata om det kan du försöka skriva det istället, eller rita.

Om man inte vill prata med någon man känner kan man tala med någon i en telefonjour, till exempel BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hit kan du vända dig

Lärare/mentor kontaktar Elev­häl­san på den sko­la du till­hör.

Du kan själv vän­da dig till ung­domsmot­tag­ning­en för att få hjälp.

Bläddra bland problemställningar

Den egna hälsan

Hem och familj

I skolan

Kompisar och relationer

På nätet

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad