Kontakt

Depression och nedstämdhet

Alla barn och ungdomar är ledsna och nedstämda ibland. Men om de negativa känslorna inte försvinner utan blir kvar en längre tid kan det vara fråga om en depression.

Även mycket små barn kan visa tecken på depression. Om ett litet barn av någon anledning behöver vänta för länge på att få sina grundbehov (närhet, trygghet, mat, tröst, värme) tillfredsställda kan barnet ändra sig från att vara kontaktsökande och i samspel med andra till att bli inåtvänd och i värsta fall apatisk.

Några vanliga tecken på att ett barn eller ungdom är deprimerad:

  • håglöshet, brist på ork
  • försämrad självkänsla
  • barnet håller sig undan sociala kontakter, till exempel sina kamrater
  • mat- och sovvanor förändras (fungerar inte)
  • koncentrationssvårigheter
  • tankar på döden

Att ibland känna sig nedstämd, ledsen, orolig eller att känna hopplöshet är en naturlig del av livet. Man kan till exempel ha dagar när man inte orkar något, inget känns roligt eller då man grubblar mycket. Oftast går känslorna över efter ett tag. Det finns saker man kan göra själv för att må bättre, och det finns hjälp att få om man behöver. Nedstämdhet kommer och går i livet. Man behöver inte vara rädd för att släppa fram negativa tankar och känslor. Om man försöker undvika såna känslor när de kommer kan man i stället få mer oro och ångest. En del saker måste få kännas och ibland måste det få ta tid.

Ofta förstår inte kompisar, föräldrar, lärare eller andra hur man verkligen mår – det är inte säkert att det syns utåt även om man själv tycker att det borde göra det. Om man är nedstämd kan man också bli mer arg och lättirriterad. Då kan personer omkring en märka att man är argare, men de kanske inte förstår att det beror på att man egentligen är ledsen och nere. Därför kan det vara bra att försöka berätta hur man känner så att man kan få hjälp och stöd. Genom att prata med någon kan man ofta förstå sig själv bättre.

Om man känner sig nedstämd i flera veckor, och samtidigt tappar intresset för sånt man brukar gilla, sover för lite eller för mycket, har svårt att koncentrera sig, tappar matlusten, äter mer än vanligt eller blir lättirriterad, kan man behöva hjälp för att må bättre. Det gäller också om man till exempel får dåligt självförtroende och blir självkritisk, drar sig undan från folk, ägnar väldigt mycket tid åt att grubbla, får problem i skolan eller på jobbet, eller får självmordstankar. Då kan man ha fått en depression, och då behövs hjälp från någon professionell. Att ha en depression är något mer än att vara tillfälligt ledsen och nere.

Hit kan du vända dig

Ta i förs­ta hand kon­takt med skolskö­ters­ka eller kurator in­om elev­häl­san på den sko­la du till­hör. Eller kontakta Barn- och familjehälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En ung­dom kan ock­så själv vän­da sig till ung­domsmot­tag­ning­en för att få hjälp.

Vid behov gör BUP i Bollnäs Länk till annan webbplats. fördjupade bedömningar.

Bläddra bland problemställningar

Den egna hälsan

Hem och familj

I skolan

Kompisar och relationer

På nätet

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

Ungdomsmottagningen

Tfn 0278-385 55
Telefontid:
Måndag-fredag kl. 8-9
Måndag-torsdag kl. 13-14

BUP Bollnäs

Tfn 0278-387 70

Barn och familjehälsa

Tfn 0270-777 25

Senast uppdaterad