Kontakt

Koncentrationssvårigheter

Har du svårt att koncentrera dig? Hoppar dina tankar hela tiden från en sak till en annan? Då kan du koncentrations- eller uppmärksamhetssvårigheter.

Alla barn och ungdomar uppvisar då och då tecken på bristande uppmärksamhet och koncentration. Men om tankarna hela tiden hoppar från en sak till en annan kan det vara fråga om koncentrations- eller uppmärksamhetssvårigheter. En åtgärd som brukar vara till stor hjälp är att ge barnet tydliga instruktioner och inte ge för mycket information på en gång. Det kan till exempel handla om att lösa en uppgift steg för steg istället för att försöka förstå helheten från första början.

Är problemen med koncentration och uppmärksamhet så allvarliga att det hindrar barnet att leka med andra barn eller att delta i skolarbetet kan det finnas skäl att göra någon form av utredning. I vissa fall får barnet en diagnos. Det finns flera olika diagnoser som gäller koncentration och uppmärksamhet, två av de vanligaste är ADHD (attention decifit hyperactivity disorder) och ADD (attention decifit disorder). Båda diagnoserna rör svårigheter att rikta, upprätthålla och styra uppmärksamheten. Barn som får diagnosen ADHD har ett stort behov av att röra sig och hålla igång. Barn som får diagnosen ADD har svårt med uppmärksamheten och försvinner lätt in i dagdrömmar.

Nyttan av diagnoser som ADHD och ADD är under debatt. Vissa menar att diagnoserna är stigmatiserande och placerar barn och ungdomar i fack. Andra menar att diagnoserna är ett stöd för föräldrar, skola och vård i arbetet med att ge barn och ungdomar den hjälp de behöver.

Hit kan du vända dig

Ta i förs­ta hand kon­takt med lärare/mentor på den sko­la du till­hör eller Barn- och familjehälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid behov gör BUP i Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fördjupade bedömningar.

Bläddra bland problemställningar

Den egna hälsan

Hem och familj

I skolan

Kompisar och relationer

På nätet

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

BUP Bollnäs

Tfn 0278-387 70

Barn och familjehälsa

Tfn 0270-777 25

Senast uppdaterad