Kontakt

Problem i skolan

Du tillbringar en stor del av din tid i skolan. Skolan ska därför vara en trygg plats där du får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet.

Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt, och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov.

När man inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Det händer att problemen är så stora att man behöver hjälp och stöd i skolan under längre eller kortare tid.

Alla situationer är unika och man vet bäst själv hur det känns att vara i ens egen situation. Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som man kan byta idéer och erfarenheter med. Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Man ska inte behöva må dåligt i sin skola.

Hit kan du vända dig

Kon­takta lärare/mentor, skolskö­ters­ka, skolkurator in­om elev­häl­san på den sko­la du till­hör.

Du kan även vända dig till ung­domsmot­tag­ning­en för att få hjälp.

Bläddra bland problemställningar

Den egna hälsan

Hem och familj

I skolan

Kompisar och relationer

På nätet

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad