Kontakt

Detaljplaner Edsbyn

Detaljplanerna reglerar vad och var du får bygga inom din fastighet. Detaljplanerna finns tillgängliga för att du som vill bygga själv ska kunna ta reda på vilka regler som gäller där du bor.

Kravet på bygglov varierar i plan- och bygglagen med hänsyn till byggnaders och andra anläggningars påverkan på omgivningen. Vad och hur du får bygga i området bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser för vissa områden samt vad som anges i plan- och bygglagen. Detaljplaner består av flera delar, en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och andra eventuella utredningar. För vissa av planerna debiteras en planavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detaljplaner för Edsbyn

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
E107-Genomförandebeskrivning.pdf Pdf, 335 kB, öppnas i nytt fönster. 335 kB 2017-01-27 08.45
E107-Planbeskrivning.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2017-01-27 08.45
E107-Plankarta.PDF Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2017-01-27 08.46

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad